A Diákönkormányzat működése

Diákönkormányzatunk a tavalyi évben alakult. A 3.évfolyamtól felfelé az osztályok két-két DÖK-ös képviselőt delegáltak. Rendszeresen kerül DÖK gyűlés megtartásra, ahol az iskolai programokhoz kapcsolódóan aktuálisan tisztázzák a DÖK feladatait, miképp járulnak hozzá az adott program megvalósításához.

Örökös ÖKO iskola lévén a DÖK mellett fenntartunk ún. zöld DÖK-öt. Feladatai:Az iskola örökös ÖKO iskola címének védelme. Az szelektív hulladékgyűjtés felügyelete. Az iskola ingó és ingatlan vagyonának védelme. Az iskola rendjének,tisztaságának felügyelete. Nem utolsó sorban az energiatakarékos életmód kialakítása. (szünetek végén a folyosón a zöld DÖK képviselői leoltják a villanyokat,elzárják az úgy felejtett csapokat pl.)

 A demokratikus elvek erősítése érdekében a DÖK üzemeltet egy ládát, amiben minden észrevételt, kérdést, javaslatot fogadunk. Ezt rendeszeresen figyeljük, és a DÖK-öt segítő pedagógussal megbeszéljük a további intézkedést. Mivel a gyerekek panaszt emeltek,hogy nem tudják a dolgaikat felügyelni,értékeik elvesznek,felmerült legutolsó gyűlésükön a saját szekrény hiánya. A gyerekek úgy gondolják,a demokrácia alapja az egyenjogúság. Nagyon szeretnének saját szekrényt.

Jövőben tervezett projektjeink

Sajnos a több mint fél évszázaddal ezelőtt tervezett épületünk kialakításakor nem számoltak a társadalmi helyzet és a szokások változásával, így az újonnan alakult Diákönkormányzatunk számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy – tantermeink telítettsége miatt – gyűléseinket, programjaink tervezését, az azokhoz kapcsolódó különböző kellékek elkészítését a folyosón vagy az ebédlőben tehetjük meg. Ezen helyeken azonban hosszabban időzni nem lehet.

Ennek okán pályázatunk főfókuszában egy II. emeleti közösségi tér kialakítása áll.

„Környezetünk folyamatosan formál minket, hatással van ránk, a térszerkezetek, melyekben nap mint nap megfordulunk, strukturálják, orientálják gondolkodásmódunkat, viselkedésünket – még ha ezt nem is tudatosítjuk magunkban. Életvitelünk, közérzetünk, társas kapcsolataink, tudati beállítódásaink alakulása erősen összefügg azzal, hogy milyen környezetben élünk, hova járunk dolgozni, tanulni stb.” (Hudra M.)

Egy olyan hely kialakítását tervezzük, ami nemcsak a gyűléseinknek ad helyet, de olyan foglalkozásoknak is teret kínál, aminek hangulatához, esetlegesen eredményességéhez hozzájárulhat egy tantermitől eltérő környezet pl. vetélkedők, versmondóversenyek.

A könyvtárunkat és annak közvetlen környezetét szemeltük ki fejlesztendő területnek. Szeretnénk a könyvtárban található salgópolcokat könyvtári bútorokra cserélni, számítógépeket és suliboxot beüzemelni, illetve babzsákos huppanósarkot, kialakítani barátságosabb környezetet teremtve ezzel a közösségépítő foglalkozásoknak.

Tervezzük egy negyedévente kiadásra kerülő iskolai újság megjelentetését is. Ebben jelentetnénk meg a versenyeredményeket, a lezajlott programokról szóló beszámolókat, a leendő programokat, a jeles napokhoz kapcsolódó feladványokat, keresztrejtvényt stb

Első lépésként a  XIII. Kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzathoz benyújtottuk pályázatunkat, bízva abban, hogy évről évre haladva egy nap mindenkinek saját szekrénye lesz az iskolában és lesz konkrét fizikai tér is az önkormányzáshoz.

 Tervezett programunk

Idén a tanév utolsó tanítási napjára első alkalommal önálló szervezésű DÖK-napot tervezünk megvalósítani. Ez egy olyan tanítás nélküli munkanapunk lesz, amit sportprogramokkal, vetélkedőkkel, szabadulószobával tervezünk élvezetessé tenni valamennyi diák számára.

Igazgatónő, Ágni Dóra a DÖK képviselői, és a diákság számára fogadóórát tart.

Ennek időpontja: minden hónap első hétfőjén 16-17 óráig