A vízről sokrétűen

A résztvevők ízelítőt kaphattak az Ökosító szakkör foglalkozásaiból. A téma, ami köré építkeztünk a víz volt, ezen belül is a víz körforgása és a szennyeződési pontok.

A foglalkozás egy a témába vágó, elgondolkodtató képpel indult, amelyről a gyermekek kifejtették a véleményüket. Ezzel egyúttal ráhangolódtunk a témára, melyet már a természetismeret órán elméleti felkészítés előzött meg. Az 5-es tananyagot kibővítve mélyült a gyermekek tudása a témában, környezetvédelmi aspektusból kaptak betekintést.

Ezt követte „A vízcseppecske hihetetlen utazása” játék, melynek során mindenki egy-egy vízcseppet személyesített meg és így járta végig a víz természeti előfordulási színtereit. A játék sok szempontból bír pedagógiai értékkel: egyrészt szerepjátékra ad lehetőséget, a gyermekek átlényegülnek; másrészt az állomások sokszor ismétlődnek, így könnyen megjegyezhető a víz körforgása. Ezen kívül mozognak, de emellett türelemre is nevel, mert van, aki nagyon későn ér célba. A játékot követően levontuk a tanulságokat, egyúttal megbeszéltük, hogy a víz milyen halmazállapot-változásokon megy keresztül eközben. A következő lépcsőfok a volt az emberi tevékenység bevonása a folyamatba. Feltérképeztük a szennyezési pontokat, ahol a természet sérülhet. Ezután a gyermekek olyan vízszennyezős érzékenyítő képek mellett sorakoztak fel, melyek hatással voltak rájuk. Beszéltek az érzéseikről, illetve hogy mi lehetett ezek kiváltó oka.

A program végén felsoroltuk azokat a lehetőségeket, melyekkel komplexen fel lehet dolgozni a témakört: szennyvíztisztító telep bejárása, Rákos-patak/Duna vizsgálata BISEL módszerrel, iskolai témanap a víz világnapján.

A gyerekek lelkesek voltak, a hozzászólásaik tájékozottságot és az ok-okozati viszonyok átlátását tükrözték, tényleg beleélték magukat a témába, a feladatokban aktívan részt vettek.

Bízom benne, hogy a résztvevők is minél több dolgot tudnak a látottakból hasznosítani a munkájuk során a jövőben.

Gáll Janka természetismeret tanár