“Fenn az ég, lenn a föld…”

avagy, fenntarthatóságra nevelés 3. osztályban

 

A fenntarthatóságra nevelés , mint nevelési-oktatási feladat, s, mint pedagógusi kompetencia nem korlátozódik egyetlen tantárgyra. Átszövi és meghatározza mindennapi pedagógiai gyakorlatomat. Ezért úgy döntöttem, hogy bemutató foglalkozásomat is komplex, a tantárgyközi kapcsolatokra építő keretbe helyezem. A tanított osztályomba jellemzően érdeklődő, együttműködő, kíváncsi, kreatív gyerekek járnak. Ezért úgy gondoltam olyan foglalkozást állítok össze, amely minél inkább épít ezekre a már meglévő alapokra, és sok lehetőséget kínál a szereplésre, kreativitásra, az önálló ötletek, gondolatok megjelenítésére. És végül, de nem utolsó sorban célom volt, hogy a környezeti nevelés nagy palettájáról olyan jó gyakorlatokat, és módszereket mutassunk be a kedves érdeklődő szakmabeliek számára, melyekkel alig, vagy talán egyáltalán nem találkoztak.

Pedagógus vendégeinket bevontam a csoportmunkában folyó kooperatív feladatokba, játékokba. A csoportalakítást követően közös mondókával, regös énekkel vezettük elő hangulatilag a foglalkozást. Ezt követően találós kérdések segítségével aktivizáltuk az időjárásról és a domborzatról eddig tanultakat. Szintén csoportokban dolgozva környezetismereti válaszok következtek, melyekhez kerestük a nekik megfelelő kérdést. Ez a logikai „visszajátszó” játék nagyon izgalmas és rendkívüli módon segíti a megszerzett ismeretek mélyítését.

Ez után nehezebb feladat következett. Képzeletbeli bevásárlásra indultunk. Ehhez egy műanyag bevásárló táska és egy vászon szatyor állt rendelkezésre. A csoportoknak mind két eszközhöz delegálniuk kellett egy-egy csoporttagot. Ráadásul mindenkinek meg is kellett tudni indokolni, hogy miért az adott eszközt választotta. Így nem csak környezettudatosságunk fejlesztésére, hanem vitakultúránk finomítására is alkalmunk volt. A gyerekek ügyesen érveltek, és nagyon sok megfontolandó szempontot tudtak felsorakoztatni pro- és kontra. Majd következett a „reklámszünet”, ami azonban korántsem jelentett valódi szünetet. Sőt ez a feladat igényelte a legtöbb aktivitást. Kivetített képekhez kerestünk vállalkozó szellemű csoportokat, akik reklámszöveg, avagy reklám jelenet rögtönzésével bemutatták, hogyan lehetne az adott képen szereplő környezettudatos tevékenységet, jó gyakorlatot népszerűsíteni. A gyerekek rendkívüli kreativitásukról, ötletességükről tettek tanúbizonyságot, melyet a vendégek sok tapssal és nevetéssel jutalmaztak.

A foglalkozás zárásaként mindenki készíthetett egy kis ültetvényt, mini floráriumot, amit magával is vihetett. A kedves vendégeinktől sok-sok megerősítő visszajelzést kaptunk. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy tantestületi kollégáim közül sokan megtiszteltek jelenlétükkel. Ezúton is köszönöm résztvételüket és visszajelzéseiket!

Kiss Zsuzsanna tanító