ISKOLÁNK DOLGOZÓI

Vezetőség        
Ágni Dóra intézményvezető  
Csallóköziné Baranyi Zsuzsa intézményvezető helyettes  
Molnárné Spisák Ágnes intézményvezető helyettes  
         
Tanítók        
Pete Lilla 1.a  osztályfőnöke, tanító
Ispán Katalin 1.a napközis csoportjának vezetője
Kósa Veronika 1.b osztályfőnöke
Széles Enikő 1.b napközis csoportjának vezetője, tanító
Kovács Judit 2. a  osztályfőnöke, tanító      
Bólyáné Gönczi Mónika 2. a  napközis csoportjának vezetője, tanító      
Csanki Gábor Lajosné Bartucz Ibolya 2. b  osztályfőnöke, tanító      
Dajka László 2. b  napközis csoportjának vezetője, tanító      
Nagy Gabriella 3. a  osztályfőnöke, tanító      
György Eszter 3. a  napközis csoportjának vezetője, tanító      
Réthy Zsuzsanna 3. b  osztályfőnöke, tanító      
Hegyi-Rajkó Gabriella 3. b  napközis csoportjának vezetője, tanító      
Tussayné Gecsei Edit 4. a  osztályfőnöke, tanító      
Dávid Tamásné 4. a  napközis csoportjának vezetője, tanító      
Besze Lívia 4. b  osztályfőnöke, tanító      
Kiss Zsuzsanna 4. b  napközis csoportjának vezetője, tanító      
Tanárok  
Bognár Gáborné 5.a osztályfőnök, matematika-kémia
Horváth Judit 5. b  osztályfőnök, tanító      
András Erika 5.c osztályfőnök, matematika-kémia szakos tanár      
Dobler Mónika 6. a  osztályfőnöke, testnevelés-földrajz szakos tanár
Gáll Janka 6. b  osztályfőnöke, biológia-földrajz szakos tanár 
Ispán Katalin 6. c  osztályfőnöke, tanító
Kiss Ágnes 7. a  osztályfőnöke, magyar-etika szakos tanár
Véghné Bartha Ágnes 7.b osztályfőnöke, történelem szakos tanár
Haas Klára 8. a  osztályfőnöke, angol szakos tanár      
Vágóné Tóth Éva 8. b  osztályfőnöke, magyar-történelem szakos tanár      
         
Tóth Veronika      
Váradi Ildikó angol szakos tanár
Béresné Papp Tünde fizika szakos tanár  
Várdy Lili angol szakos tanár  
     
Pausz Tamás testnevelés szakos tanár      
Sipos Bálint testnevelés szakos tanár      
Gilicze Margit iskolai könyvtár vezetője
     
         
Technikai dolgozók        
Magyar Sándorné (Éva néni) portás      
Vidákné Ragó Ilona portás      
Csajtai László gondnok      
Horváth Gabriella takarító személyzet    
Makráné Varga Mária takarító személyzet    
Sikhegyi Györgyné (Nóra néni) konyhai dolgozó    
Szászi Lászlóné (Erika néni) konyhai dolgozó    
Kovácsné Czentye Jolán (Joli néni) konyhai dolgozó